بازرسی آسانسور

با رشد روز افزون جمعیت و گرایش به انبوه سازی و استفاده از ساختمان های طبقاتی بلند نیاز به آسانسور و بالابر ها برای جابه جایی افراد و کالا بیش از بیش اهمیت پیدا کرد و به موازات آن خطرات احتمالی در این صنعت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.مهمترین بخش آسانسور را ایمنی آن تشکیل میدهد که از الزامات جدا نشدنی آن می باشد، لذا بازرسی دقیق از آسانسورها و انجام تست های قبل از بهره برداری وهمچنین بازرسی ادواری برای تامین ایمنی آنها ضروری است.